Privacyverklaring

Privacyverklaring

Be Healthy – Get Fit respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Door het bezoeken van deze website laat u persoonsgegevens achter. In deze verklaring vindt u hoe Be Healthy – Get Fit uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. De privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden, de meest recente versie zal steeds op de website beschikbaar zijn.

Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

Be Healthy – Get Fit verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens indien u gebruik maakt van het contactformulier op de website of indien u een algemene vraag stelt aan ons. We verzamelen ook persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening (voedingsadvies en sportadvies).

Welke persoonsgegevens verwerken we over u?

Be Healthy – Get Fit verwerkt uw persoonsgegevens, dit zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt door Be Healthy – Get Fit:

  • Naam en voornaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Onderwerp en bericht contactformulier (niet verplicht)
  • Gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de dienstverlening.

Be Healthy – Get Fit verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

Be Healthy – Get Fit verzamelt en verwerkt enkel de persoonsgegevens die rechtstreeks verkregen zijn van jullie. De persoonsgegevens worden niet uitgewisseld met een derde partij, ze worden verwerkt binnen de Europese Unie.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Be Healthy – Get Fit verwerkt uw persoonsgegevens om contact met je op te nemen indien je hierom vraagt via het contactformulier. Later kunnen wij ook je persoonsgegevens verwerken om je dienstverlening te geven, nl. voedings- en sportadvies.

Be Healthy – Get Fit verwerkt via de website ook de fuctionele cookies, dit enkel voor het doel om de website te verbeteren en jullie ervaring te optimaliseren.

Be Healthy – Get Fit verwerkt uw persoonsgegevens op basis van enerzijds contractuitvoering indien je onze dienstverlening wilt (voedings- en sportadvies) en anderzijds op basis van toestemming wanneer je het contactformulier invult.

Bewaren en beveiligen van uw persoonsgegevens

Be Healthy – Get Fit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de dienstverlening. Indien uw persoonsgegevens nalaat op het contactformulier zullen deze verwijderd worden indien u niet langer wenst gebruik te maken van onze dienstverlening.

Be Healthy – Get Fit neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. De persoonsgegevens zullen enkel toegankelijk zijn voor de medewerker van Be Healthy – Get Fit.

Wat zijn uw rechten?

Je hebt het recht om u gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Het verzoek van recht van inzage, recht van verbetering en recht van verwijdering kan je richten tot : info@behealthy-getfit.be

U kan ook altijd een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Gegevensbeschermingsautoriteit; Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Algemene informatie

Be Healthy – Get Fit;

ondernemersnummer: 0753.874.694;

Neremstraat 276

3700 Nerem

info@behealthy-getfit.be

+32 497 22 47 69

Versie 26/09/2020